سیاه دانه و عسل در درمان کرونا

سیاه دانه و عسل در درمان کرونا

سیاه دانه و عسل دارای خواص ضد ویروسی هستند که می‌توانند در درمان کرونا نقش مؤثری داشته باشند. در مقاله‌ای که در تاریخ 2020.08.30 تکمیل شده و اخیراً در تاریخ 2020.11.30 در وبسایت medrxiv.org منتشر شده است (اما هنوز نتیجه‌ی آن در تحقیقات دیگر بررسی نشده است)، 313 بیمار کرونایی…